Jesenná zbierka na charitu 2021

Pre našu Charitu sú zbierky jedným z pravidelných finančných príspevkov, a preto sú pre nás nesmierne významné. Vaše peňažné dary venované počas sv. liturgií nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby v našich prevádzkach, v ktorých pomáhame ľuďom v núdzi.

Prispieť môžete aj priamo na náš účet IBAN:  SKSK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622.

Ďakujeme za vašu štedrosť, solidaritu a podanie pomocnej ruky núdznym.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.